Biorozwój: pojawiający się alternatywny wniosek

Naszym celem jako leśników jest praca na rzecz dobra mieszkańców, którzy żyją i są zależni od lasów, a także pozwolić na przepływ szczęścia lasów. Nie jeden cel podporządkowany drugiemu, ale oba cele jednocześnie jako spotkanie afektywne. Leśna różnorodność biologiczna to nie tylko kwestia taksonomii czy formy, ale także opowieści i relacji międzypodnikowych. To jest, gdy relacyjne ontologii mówi mi, nawet gdy kiedykolwiek zejść z drzew, drzewa nigdy nie opuścił nas i uczynić życie możliwe poza przestrzenią i czasem.

Zaczniemy od uznania, że koncepcja zrównoważonego rozwoju jest zinstytucjonalizowana i legitymizowana przez społeczeństwo w taki sposób, że wydaje się być wielkim kompasem wskazówek, aby kierować wszystkimi wysiłkami na rzecz dobrostanu, które integrują jednostkę, społeczeństwo i planetę. Jednak dobre intencje i poczynione postępy koncepcja pokazała swoje granice, ponieważ nie służyła uniknięciu kryzysu planetarnego, w którym znajdujemy się, których przejawy mają do czynienia z poszerzeniem kilku progów ekologicznych i coraz bardziej wpływamy na biozdolność ziemi.

Głównym problemem koncepcji zrównoważonego rozwoju jest to, że chociaż włączyła ona szeroką różnorodność tematyczną, przezwyciężając schematyczną i niewystarczającą wizję wymiaru społecznego, środowiskowego i gospodarczego, a także ma bardziej złożoną koncepcję, motyw przewodni polega na tym, że nie zmienia ona sposobu, w jaki produkujemy i konsumujemy, styl życia, który jest właśnie źródłem globalnego kryzysu, w którym się znajdujemy.

Dlatego też sektory myślenia społeczno-krytycznego, zarówno środowiska akademickie, jak i ruchy społeczne, generują alternatywne propozycje rozwoju. Jedna z tych propozycji dotyczy właśnie biorozwój. Inna alternatywna propozycja dotyczy dobrze przeżytego (lub pełnego życia) szeroko dyskutowane i który zyskuje coraz więcej zwolenników.

Według Child (2017:32) rozwój jest „teoretyczną propozycją, która dąży do przekształcenia modelu rozwoju, otwarcia scenariuszy, w których istnieje bardziej przyjazne wykorzystanie tego, co środowisko daje człowiekowi, w tym transformacja polityczna i gospodarcza, w której stosunki społeczne i władzy mają na celu ochronę życia”. W tym sensie biorozwój odpowiada perspektywom biocentrycznym, ponieważ „Chodzi o znalezienie rozwoju dla i w zależności od życia, żywych systemów, a nie tylko ludzi” (Gómez et al. 2016: 83).

Jak zauważa Maldonado (2012:33), „Biorozwój jest alternatywnym modelem rozwoju gospodarczego, a następnie ideą wzrostu gospodarczego. Jest to alternatywny model gospodarki rynkowej jako model życia (bardziej rygorystyczny niż tylko model gospodarczy).”

W naszym historycznym procesie przetestowaliśmy już organizację życia wokół różnych ośrodków artykulacji: państwo, gospodarka, rynek, sektor prywatny i chociaż może podkreślić osiągnięcia, okresy ekspansji i rozkwitu, szczególną kwestią jest to, że wreszcie prymat względów ekonomicznych w końcu zawsze ważył więcej i poświęcał kwestie społeczne i środowiskowe. Nie można zaprzeczyć, że nastąpił proces „zimowania” i większej empatii społecznej, ale że nie jest prawdziwy i głęboki, ponieważ względy społeczne i środowiskowe są zawsze podporządkowane. W ten sposób doszliśmy do przyjęcia, że „najpierw gospodarki, a następnie względy społeczne i środowiskowe.” Przesłanie zostało powtórzone tak wiele razy i na różne sposoby niż grube sektory społeczeństwa, w tym instytucje i dyscypliny, że naprawdę uważają, że nie ma innych sposobów na robienie rzeczy. Chociaż mówi się w kategoriach zrównoważonego rozwoju, często odnosi się do niezrównoważonego rozwoju, lub błędnego rozwoju lub bardzo zrównoważonego charakteru koncepcji zrównoważonego rozwoju stosowanej przez grupy hegemoniczne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *