Covid-19

Pandemia arotoksyczna

Ponad sto organizacji chłopskich i społeczno-środowiskowych wspiera opiekę kwarantanny, zgadza się co do znaczenia zdrowia