Jak określić pojemność filtra materiałów maskowych

SARS-CoV-2 przemieszcza się w powietrzu jako część cząstek o różnych rozmiarach, takich jak krople i aerozole, i może pozostawać w zawieszeniu przez wiele godzin. Stąd znaczenie noszenia masek u osób z wirusem. Hiszpańscy eksperci opracowali system w celu ustalenia zdolności filtrowania materiałów do ich produkcji.

Naukowcy z Wyższej Rady Badań Naukowych (CSIC) opracowali raport zbierający dostępne informacje naukowe na temat tego, w jaki sposób wirus SARS-CoV-2 powodujący COVID-19 jest emitowany i przenoszony w powietrzu oraz na jakich wymaganiach musi być skuteczna maska lub półmaska.

Naukowcy wprowadzili niezatwierdzony system, który może być przydatny zarówno dla administracji, która podejmuje decyzje, jaki rodzaj masek mają być testowane, jak i dla laboratoriów, które wykonują znormalizowany test.

Raport został opracowany przez Maríę Cruz Minguillón, badaczkę z grupy Environmental Geochemistry and Atmospheric Research (EGAR), Institute of Environmental Diagnostics and Water Studies (IDAEA-CSIC), we współpracy innych naukowców z zespołu oraz University of Colorado-Boulder i Huelva.

„SARS-CoV-2, o wielkości około 100 nanometrów, przemieszcza się w powietrzu. Liczne badania pokazują, że cząstki te, które są emitowane podczas oddychania, wokalizowania, kaszlu, kichania i oddychania, są początkowo podobne”, mówi María Cruz Minguillón z IDAEA-CSIC.

„Ale kiedy jest emitowany do powietrza stają się mniejsze, gdy woda, którą zawierają, odparowuje. Grube cząstki mają tendencję do osadzania się szybko, ale cieńsze cząstki pozostają w zawiesinie przez wiele godzin, a nawet dni. Wirus może pozostawać aktywny w zawieszeniu pneumatycznym przez ponad trzy godziny”, dodaje.

Stężenie wirusów w środowisku różni się w zależności od lokalizacji. Badania w Japonii, na podstawie śledzenia kontaktów, doszedł do wniosku, że zarażenie jest 19 razy bardziej prawdopodobne wewnątrz niż na zewnątrz.

Alternatywa awaryjna
Skuteczność urządzeń ochronnych zależy od trzech czynników: wydajności filtracji materiału; dostosowanie urządzenia do twarzy; oraz cel filtracji, czy filtrowania emisji cząstek chorego, czy filtrowania cząstek z otaczającego powietrza wdychanego przez zdrową osobę.

W obecnej sytuacji awaryjnej w Europie zatwierdzony jest materiał ochronny, który jest zgodny z rozporządzeniem w sprawie masek chirurgicznych, regulowanych przez EN 14683:2019, oraz środków ochrony indywidualnej (średnie maski FFP2, FFP3), regulowanych przez EN 149:2001, która odnosi się do EN 13274-7:2019 w celu oceny pojemności filtra materiału, z którym są produkowane.

W obliczu niezdolności do wyprodukowania wystarczającej ilości zatwierdzonego materiału, naukowcy IDAEA-CSIC zaprojektowali niestosowany system w celu określenia zdolności filtracji materiałów, które mogą być kandydatami do produkcji masek lub półfiltrów.

W sprawozdaniu zebrano informacje w celu oceny, jakie wymagania musi spełniać maska, zarówno w odniesieniu do urządzeń komercyjnych, jak i rzemieślniczych. Może to być przydatne zarówno dla administracji i laboratoriów.

System ten nie ma być alternatywą dla protokołów certyfikacji lub repliką standardowych systemów, ale został zaprojektowany zgodnie z wiedzą naukową i techniczną na temat filtracji cząstek i SARS-CoV-2 i biorąc pod uwagę wykonalność dostępnych nośników.

Pełne i szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej IDAEA, CSIC oraz Ministerstwa Nauki i Innowacji.

Ale jak rozwiązać go w domu? Z jakiego materiału najlepiej zrobić maski?
Skuteczność każdego z nich jest podana przez zdolność do filtrowania cząstek wirusowych 0,02 mikrona. Mikron to jedna tysięcz milenijna część milimetra.

W tym kontekście podkreśla, że maska chirurgiczna ma 89% filtracji. Wykonane są z celulozy lub materiałów syntetycznych. Ma pięć bardzo skończone warstwy.

Worek próżniowy filtruje 86% cząstek. Jest jednak bardzo ciężki. Trudno nikomu trzymać się przez wiele minut z czymś takim, zwęził się na tego rodzaju tkaniny.

Bawełniana ściereczka kuchenna ma zdolność do odfiltrowywać 73% cząstek. Z podwójną warstwą otrzymujesz prawie chirurgiczną maskę jakości, ale trwa tylko kilka godzin. Musicie się zmienić, potrzebowaliście tego materiału.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *