Peru przedłużyło dochód TRANSgenic do 2035 r.

Peru nadal chroni swoją różnorodność biologiczną przed wejściem GMO. W kraju terminy wymagające oceny oddziaływania na środowisko zostały przedłużone przed zezwoleniem na wprowadzenie MRO.

Kongres zatwierdził moratorium zakazujące do 2035 r. wprowadzania do Peru żywych zmodyfikowanych organizmów (VMM) w celu uprawy lub zbioru nasion. W tym okresie państwo powinno nadal badać wpływ GMO na genetyczne bogactwo peruwiańskiej różnorodności biologicznej. „Peru pozostanie najważniejszym bankiem genetycznym na świecie. Moratorium pozwala na realizację ustawy oczekiwanej przez tysiące chłopskich rodzin naszej rodziny rolniczej” – odbyła się Krajowa Konwencja Peru agro (Conveagro).

Pierwsze moratorium ustanowione przez Peru kongres na wjazd GMO zostało zatwierdzone w 2011 roku. Ustawa 29.811, przewidziana na okres 10 lat dla Ministerstwa Środowiska do przeprowadzenia odpowiednich badań oddziaływania na środowisko, ale w lipcu ubiegłego roku, w miarę zbliżania się terminu, portfel ochrony środowiska poinformował, że badanie nie zostało jeszcze zakończone.

Wobec braku informacji na temat bezpieczeństwa INMs, dwa projekty zostały przedstawione w celu rozszerzenia dojazdu GMO do 2035 r. przez ustawodawców Lenin Bazán (Broad Front) i Rolando Campos (People’s Action). Opinia została uzyskana z Komisji Ludów Andyjskich, Amazońskich i Afro-Peru, Środowiska i Ekologii na początku września. „Ministerstwo Środowiska nie zawarło z środowiskowym porządkiem terytorialnym, który zapewnia ochronę ośrodków pochodzenia i różnorodności biologicznej”, argumentował Bazán.

Należy wyjaśnić, że moratorium nie uniemożliwia badania GMO w laboratoriach ani przywozu żywności z GMO przeznaczonej na paszę dla ludzi lub zwierząt.

Peru bez GMO: „Różnorodność biologiczna to nasza tożsamość”
Kampania „Różnorodność biologiczna to nasza tożsamość” była kluczem do poparcia zatwierdzenia moratorium. Ponad 30 peruwiańskich organizacji zebrało się, aby nagłośnić negatywny wpływ, jaki dochód transgeniczny miałby na rodzime uprawy, gastronomię i kulturę peruwiańską. Udało im się zebrać 20 000 podpisów na rzecz nowego moratorium. Również kampania platformy „Peru wolne od GMO”, składająca się z setek peruwiańskich organizacji i znanych szefów kuchni, takich jak Virgilio Martínez i Mitsuharu Tsumura, była kluczowa w naciskach wywieranych na zatwierdzenie Kongresu.

„Jeśli Peru stara się w pełni chronić swoją różnorodność biologiczną na szczeblu krajowym, musi być zadeklarowana jako kraj wolny od transgenicznej”, powiedział peruwiański agronom Luis Gomero, zgodnie z innymi specjalistami w Peru, którzy ostrzegają przed zmianami społeczno-kulturowymi, zdrowotnymi i gospodarczymi związanymi z transgenicznym wjazdem.

„Zidentyfikowano obszary, w których ze względu na wysoką różnorodność genetyczną uwolnienie VMO byłoby bardzo ryzykowne; podczas gdy w innych, zwłaszcza na wybrzeżu i w dżungli, stosowanie tej technologii stanowiłoby mniejsze ryzyko. Zbadano również czynniki społeczne i gospodarcze związane z uprawami, które zostały nadane priorytetowo, co pozwoli na kompleksową analizę ryzyka.” były słowa dyrektora generalnego różnorodności biologicznej Ministerstwa Środowiska, José Alvarez Alonso, dotyczące rozwoju badań nad wpływem na środowisko miałby wejście INO.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *