Wieloryby w trudnej sytuacji ocieplenia oceanów

Humbaki mogą mieć trudności z reprodukcją z powodu szybkich zmian środowiskowych w oceanie spowodowanych kryzysem klimatycznym, wynika z badań.

Naukowcy potwierdzili znaczny spadek liczby potomstwa urodzonego przez samice humbaków w ciągu ostatnich 15 lat w Zatoce San Lorenzo w Kanadzie, ważnym letnim miejscu karmienia wielorybów wędrownych. Powiedzieli, że kryzys klimatyczny doprowadził do szybkiego wzrostu temperatury morza i poziomu morza w tym obszarze północnego Atlantyku, z wpływem łańcucha na ekosystem, w tym zmniejszenie liczby śledzi, istotnego źródła pożywienia dla humbaków.

Naukowcy z jednostki badawczej ssaków morskich uniwersytetu St Andrews pobrali próbki tłuszczu od samic humbaków, aby sprawdzić, czy są w ciąży, i identyfikując markery u osobników, ustalić, czy wieloryby wracają z potomstwem.

Dotyczyły one prawdopodobieństwa znalezienia par krów i cieląt o korzystnych warunkach środowiskowych w poprzednim roku, mierzonych śledziami.

Okazało się, że 39% ciąż zakończyło się niepowodzeniem, a roczna liczba urodzeń została znacznie zmniejszona w latach 2004–2018.

Utrata rosnących ciąż wielorybów
W artykule opublikowanym w Global Change Biology, Joanna Kershaw, st Andrews badacz ssaków morskich i główny autor badania, powiedział: „Razem, dane te sugerują, że spadek sukcesu reprodukcyjnego może być, przynajmniej częściowo, wynik, że kobiety nie mogą gromadzić rezerw energii potrzebnych do utrzymania ciąży i / lub zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego karmienia piersią w latach zmniejszonej dostępności drapieżnych, a nie tylko niezdolność do zajścia w ciążę.”

Wcześniej sądzono, że brodaty wieloryby, grupa, do której należą humbaki, mogą potencjalnie wykazywać pewną odporność na zmiany klimatu, zmieniać wzorce migracyjne lub zmieniać gatunki drapieżne, jeśli zmieni się liczebność lub lokalizacja gatunków drapieżnych. W rzeczywistości, Florida urzędnicy niedawno zgłaszane „zachęcające” liczba krytycznie zagrożonych North Atlantic prawo obserwacji wielorybów.

Jednak spadek liczby urodzeń przez populację w Zatoce San Lorenzo w okresie poważnych zmian środowiskowych może sugerować „ograniczony opór” do takiej zmiany w ekosystemie, Kershaw powiedział.

Badania są następstwem badań przeprowadzonych przez University of Queensland w Australii, które przewidywały spadki brodatych wielorybów na Oceanie Południowym w wyniku zmniejszenia liczby zdobyczy, takich jak kryl i coppody, oraz zwiększonej konkurencji między gatunkami wielorybów z powodu zmniejszenia zapasów żywności spowodowanych zmianami klimatycznymi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *