Wpływ pandemii covid-19 na środowisko

Świat przeżywa sytuację na krótko przed, bo w tysiącleciu nie było zamknięcia jak dziś, nie tylko miast, ale z zamkniętymi granicami narodowymi, bez sportowych, kulturalnych, folklorystycznych spektakli, bez rodzinnych spacerów, bez wycieczek turystycznych, z pustymi kościołami, ale szpitale wypełniające się pacjentami zarażonymi tą pandemią. Systemy opieki zdrowotnej w krajach takich jak nasz wkrótce się załamują. Informacje prasowe wskazują na niemal puste miasta, system finansowy, handel i sektor przedsiębiorstw są w wstrzymaniu i są poważnie zagrożone upadłością i utratą miejsc pracy.

Dzisiaj, większość populacji wie coś o wirusach; Jednak ważne jest, aby określić, ponieważ jeśli chodzi o wirusy, jest to przerażające wyrażenie; jednak, według badań naukowych, takich jak opracowany przez Pennsylvania State University, wirusowe ekolog Marilyn Roossinck pisze artykuł zatytułowany „Wirusy zasługują na lepszą reputację”, twierdzi, że wirusy są niezbędne do życia, i że co najwyżej tylko jeden procent (wysokie szacunki) są patogeny (tj. szkodliwe dla swoich gości); dlatego wirusy są również korzystne i pozostają w różnych scenariuszach, a nawet w naszych organizmach oraz w systemie roślinnym i zwierzęcym. Jeśli chodzi o wirusy, które spowodowały problemy ze zdrowiem publicznym mamy wszystkie grypy, grypy, H1N1, HIV, żółta febra, opryszczka, SARS (ciężki ostry zespół oddechowy), Ebola, itp. Z pewnością są one przedmiotem troski wszystkich i państwa, ponieważ wpływają na zdrowie publiczne, w wielu przypadkach przynoszą choroby i śmierć.

Pandemia COVID-19 dotyka już ponad 200 krajów na całym świecie i sparaliżowała system produkcji, zapełniła i załamała systemy opieki zdrowotnej ze względu na szybkość jej zarażenia oraz ze względu na jej konsekwencje są gwałtowne pod względem wysokiej podatności na narządy układu oddechowego; bez wątpienia ma to wpływ na gospodarkę poprzez zamknięcie przemysłu, fabryk, sklepów, przedsiębiorstw, turystyki i prawie wszystkich usług, z których każdego dnia otrzymujesz niezbędne wsparcie rodzin.

Wpływ na jakość powietrza
Środki podjęte przez różne dotknięte kraje w celu ograniczenia pandemii, takie jak paraliż przemysłu, transport, handel, usługi, ograniczenie obywatelstwa w swoich domach, ma reperkusje środowiskowe, które wielu uczonych nazwało „planetarnym wytchnieniem”, ponieważ istnieją dowody na znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia jakości powietrza, emisje zanieczyszczających gazów, takich jak dwutlenek azotu -NO2 – wysoce toksyczny gaz, dwutlenek węgla -CO2 – najbardziej szkodliwy generator globalnego ocieplenia i zakwaszenia oceanów.

Istnieje wiele raportów; jest tak, że według obliczeń Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA) w Stanach Zjednoczonych zamknięcie fabryk i sklepów w Chinach, a także nałożone ograniczenia transferu lotniczego, doprowadziły do spadku emisji CO2 o co najmniej 25%, ze względu na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, gaz lub węgiel, między innymi, liczba, która stanowi na całym świecie redukcję o około 6%.

Europejski Sojusz na rzecz Zdrowia Publicznego (EPHA) twierdzi, że „osoby stale narażone na wysokie poziomy zanieczyszczenia powietrza są bardziej narażone na zarażenie się koronawirusem i są bardziej narażone na śmierć”; należy zauważyć, że zanieczyszczenie środowiska wytwarza mikroskopijne cząstki zanieczyszczające, które zwykle nazywamy cząstkami stałymi (PM), pm ten jest dwojaki, W zależności od ich średnicy, PM10 i PM2,5, ponieważ mierzą 10 m lub 2,5 m (mikrometry; jeden m odpowiada jednej tysięcznej milimetra), pm zawiera toksyczne elementy, które przechodzą przez wysoki, średni i wewnętrzny układ oddechowy, powodując ostre, skumulowane i przewlekłe choroby oprócz uszkodzenia płuc. W Peru powstaje od 28 do 46 mikrogramów na m3 (g/m3) cząstek PM2,5 i, zgodnie z ETO powietrza, maksymalna wartość graniczna powinna wynosić 10 g/m3.

W Chinach, gdzie rozpoczęła się pandemia i która jest jednym z krajów o najwyższych emisjach gazów cieplarnianych (emituje ponad 36% całkowitej globalnej emisji), według zdjęć satelitarnych NASA nastąpił ogromny spadek stężenia NO2 i 25% emisji CO2 (około 200 milionów ton co odpowiada 6% na całym świecie); ta informacja sięga stycznia 2020 roku, kiedy to pandemia ta rozpoczęła się w Chinach. Z drugiej strony Amerykańska Administracja Informacji Energetycznej (OOŚ) informuje, że w tym roku emisje zanieczyszczeń spadną o 7,5%; redukcji, która stanowi największą, obserwowaną od 1990 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *