Zatopienie gleby, zjawisko, które może dotknąć 19% ludności świata do 2040 r.

Zatopienie powierzchni ziemi do 2040 r. dotknie 19% ludności świata. Zjawisko to jest często spowodowane przez działania antropijne.

Są obszary na świecie, które są bardziej podatne na zatonięcie gleby. Instytut Geologiczny i Górniczy Hiszpanii został poświęcony ich identyfikacji, a wyniki zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie Science.

Gerardo Herrera García i jego grupa ekspertów opracowali globalną mapę do generowania danych na temat zatonięcia lądowego spowodowanego wydobyciem wody z podziemnych warstw wodonośnych. Następnie opracowali model łączący analizy przestrzenne i statystyczne, które identyfikują podatność na zatopienie obszaru, w oparciu o takie czynniki, jak powodzie i wyczerpywanie się wód gruntowych spowodowane działalnością antropotyczną.

Ryzyko osiadania
Osiadanie to termin, który odnosi się w geologii do tego zjawiska tonącego, które jest generowane głównie na lądzie o wysokiej zawartości gliny.

21% największych miast na świecie znajduje się na obszarach zagrożonych osiadania i jest zamieszkanych przez 1,2 miliarda ludzi.

Azja jest najbardziej dotkniętym kontynentem i jest domem dla 86% ludności narażonej na to zjawisko. Szacuje się, że do 2040 r. około 635 mln osób, osiedlonych w strefach powodziowych, może ponieść konsekwencje tego powolnego i cichego procesu.

Od ponad 100 lat zjawisko osiadania jest znane i badane, ale zawsze na obszarach lokalnych. Dlatego w 2017 roku Herrera García wpadła na pomysł podjęcia badań na całym świecie w poszukiwaniu wspólnych wzorców.

„Potem przyszło nam do głowy”, wspomina Herrera Garcia, „co by było, gdyby istniał wzorzec wspólny dla wszystkich obszarów, w których tak się dzieje?” Naukowcy natychmiast odkryli ten wzór: istniały warunki wspólne dla wszystkich obszarów świata, gdzie to zjawisko deformacji terenu wystąpiło z powodu wydobycia wody z podziemnych wodonośnych.

„Rozpoczęliśmy pracę jako część dokumentacji mojej pracy dyplomowej i skończyło się to znacznie ważniejszą pracą badawczą”, wyjaśnia Pablo Ezquerro.

„Osiągnęliśmy model, który wyjaśnia, gdzie może wystąpić to zjawisko”, mówi García Herrera. Oznacza to, że udało im się stworzyć mapę świata, która oznacza obszary podatne na osiadanie.

Pomocniczość gruntów powoduje zalanie nizin, głównie w dorzeczach i regionach przybrzeżnych, powoduje poważne szkody w budownictwie mieszkaniowym, budownictwie i infrastrukturze w perspektywie średnioterminowej i może powodować ogromny alarm społeczny.

W związku z tym artykuł ostrzega przed problemem globalnym, który może mieć poważne konsekwencje gospodarcze i społeczne. Jako przykład powołują się na miasto Dżakarta, gdzie stopy zatonięcia 28 cm rocznie, i gdzie władze indonezyjskie rozważają przeniesienie stolicy na borneo Island, bezpieczniejsze miejsce.

Mapa opracowana przez zespół naukowy IGME i jego współpracowników jest publiczna i może być konsultowana przez każdego na świecie, aby dowiedzieć się, czy obszar, w którym mieszkasz, pracujesz lub w którym zamierzasz mieszkać, pracować lub budować, może stać się problemem subsydiowania.

„Będzie to bardzo przydatne dla władz, które zarządzają terytorium, jak również dla zlewni i innych agencji, które mają politykę prewencyjną wśród swoich funkcji. Musimy przewidzieć problemy, które nas czekają, a tym bardziej w przyszłych scenariuszach zmian klimatycznych”, podsumowuje Herrera García.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *